เว็บบอร์ด

กรณีที่ต้องให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้กดปุ่มอนุญาตให้ลงคะแนน นั้น มีข้อทวงติงว่า กปน.

กรณีที่ต้องให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้กดปุ่มอนุญาตให้ลงคะแนน นั้น มีข้อทวงติงว่า กปน.อาจจะพลาดพลั้งกดอนุญาตให้มีการลงซ้ำอาจจะโดยไม่ตั้งใจเพราะอาจจำผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนว่าได้ลงแล้วหรือไม่ อาจกดอนุญาตซ้ำได้ และมีข้อเสนอแนะว่าควรให้เครื่องตั้งการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือใช้สัญญาณเซ็นเชอร์ควบคุมแทนการใช้กปน.กดอนุญาต

โดย ดีดี2013-09-25 01:38:472881

ความคิดเห็นที่ 1

กรณีนี้ ผมเห็นว่า ที่เครื่องควรมี กปน. กำกับดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ห่างๆ ทุกเครื่อง ป้องกันกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่กดปุ่มกากบาท หรือยืนรอเพื่อจะกดอีกครั้งหนึ่ง  จุดนี้ตัวแทนผู้สมัครก้อช่วยสังเกตการณ์ด้วยครับ

โดย JD28-01-2015 10:03

1

แสดงความคิดเห็น

well, this is out capcha image