เว็บบอร์ด

น่าจะใช้วิธีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนรูดแสดงตนในการลงคะแนน

น่าจะใช้วิธีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนรูดแสดงตนในการลงคะแนน แทนการใช้การกดปุ่มอนุญาตให้ลงคะแนน

โดย เอ็ม2013-09-25 01:35:302120

แสดงความคิดเห็น

well, this is out capcha image