เว็บบอร์ด

กรณีที่เครื่องตกหล่นหรือได้รับการกระแทก รุนแรง ยังจะสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทนการกระแทกได้มากน้อยเพียงใด

1.กรณีที่เครื่องตกหล่นหรือได้รับการกระแทก รุนแรง ยังจะสามารถใช้งานได้หรือไม่ ทนการกระแทกได้มากน้อยเพียงใด
2.กรณีที่เครื่องเปิดการใช้งานในรูปแบบของการเลือกตั้งตามกฎหมาย ซึ่งการรีเซ็ทเครื่องจะกระทำได้หลังจาก 30 วันไปแล้วนั้น หากมีการเลือกตั้งและจำเป็นต้องใช้เครื่องลงคะแนน จะสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือถ่ายเทข้อมูลได้หรือไม่อย่างไร
3.กรณีที่ต้องให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้กดปุ่มอนุญาตให้ลงคะแนน นั้น มีข้อทวงติงว่า กปน.อาจจะพลาดพลั้งกดอนุญาตให้มีการลงซ้ำอาจจะโดยไม่ตั้งใจเพราะอาจจำผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนว่าได้ลงแล้วหรือไม่ อาจกดอนุญาตซ้ำได้ และมีข้อเสนอแนะว่าควรให้เครื่องตั้งการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือใช้สัญญาณเซ็นเชอร์ควบคุมแทนการใช้กปน.กดอนุญาต
4.น่าจะใช้วิธีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนรูดแสดงตนในการลงคะแนน แทนการใช้การกดปุ่มอนุญาตให้ลงคะแนน
5.กรณีผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะทำอย่างไร
6.กรณีที่เครื่องรวมผลคะแนนขัดข้องในระหว่างที่มีการลงคะแนนไปแล้วจะทำอย่างไร
7.ที่เครื่องลงคะแนนมี memory สำหรับเก็บข้อมูลของแต่ละเครื่องหรือไม่

โดย Tip Tippawan2013-09-25 01:31:252671

ความคิดเห็นที่ 1

ตอบคำถามครับ...

1. การออกแบบโครงสร้างเครื่องลงคะแนนได้คำนึงถึงการตกกระแทกด้วยแรงระดับหนึ่ง โดยโครงสร้างเครื่องลงคะแนนจะถูกออกแบบเป็นโครงโลหะที่คอยยึดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่อง และภายในโครงสร้างยังมียางรองรับน้ำหนักที่อาจเกิดจากการกระแทกหรือบิดตัวได้ ในการตกกระแทกอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นกลไกสามารถขยับจากตำแหน่งเดิมหรือได้รับความเสียหายได้ เช่น ฝาเครื่องพิมพ์, สวิทช์ ทั้งนี้ขึ้นกับแรงและตำแหน่งจากการตกกระแทก ดังนั้น ผู้ใช้งานควรเคลื่อนย้ายหรือวางเครื่องด้วยความระมัดระวัง แต่หากผู้ใช้งานได้ทำเครื่องตกหล่นหรือได้รับการกระแทก ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทันที ดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อาจเกิดการเคลื่อนย้ายและจัดให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานตามปกติ เช่น หน้ากาก ฝาเครื่องพิมพ์ สวิทช์ต่างๆ 2. เปิดเครื่องเพื่อทดสอบระบบการทำงานว่าสามารถทำงานปกติ ทั้งนี้ หากระบบไม่สามารถทำงานปกติได้หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่สามารถแก้ไขในเบื้องต้นได้ โปรดแจ้งกกต. ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

2. เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายการเลือกตั้ง ในกรณีที่เครื่องเปิดใช้งานในรูปแบบการเลือกตั้งตามกฎหมาย เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะทำการรักษาความปลอดภัยจัดเก็บข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน ผู้ใช้งานสามารถเก็บหลักฐานโดยพิมพ์ผลข้อมูลการเลือกตั้ง (กดปุ่ม "พิมพ์" ค้าง 3 วินาที) แต่ไม่สามารถทำการแก้ไข ล้างข้อมูล หรือโอนถ่ายข้อมูลได้ แต่หากผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาก่อน 30 วัน โปรดแจ้งกกต. ส่วนกลาง เพื่อนำส่ง บ.วิทยุการบินฯ ในการรีเซ็ทระบบต่อไป

3. การออกแบบระบบเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่น 4 ให้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมายการเลือกตั้ง โดยเมื่อผู้มาใช้สิทธิต้องการลงคะแนน กรรมการประจำหน่วยจะเป็นผู้อนุญาตการลงคะแนน ด้วยการกดปุ่ม “อนุญาตลงคะแนน (คูหา1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ4)” ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันการลงคะแนนซ้ำของผู้มาใช้สิทธิ ซึ่งหากเมื่อถึงเวลาปิดการเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยกดปุ่มอนุญาตลงคะแนนเกินกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ระบบจะทำการยกเลิกการอนุญาตที่ค้างเมื่อกดปุ่ม “ปิดคูหา” โดยระบบจะไม่นำมานับเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ

โดย Admin25-09-2013 01:32

1

แสดงความคิดเห็น

well, this is out capcha image