เว็บบอร์ด

ขั้นตอนการลงคะแนนโดยเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิคส์

เนื่องจากการใช้เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิคส์ เป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน หากจะประชาสัมพันธ์วิธีการคงใช้เวลานาน แตก็ไม่ครบถ้วนทั่วถึงทุกคนได้   จึงขอเสนอแนะให้จัดทำเป็นวีดีโอขั้นตอนการลงคะแนนอยู่ที่คูหาทุกคูหา หรือที่สามารถดูละฟังได้  (หรือจัดวิธีอื่น)  เพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาขั้นตอนการลงคะแนน  และอ่านหนังสือไม่ได้ สามารถลงคะแนนได้ถูกต้อง   ส่วนกรณีคนตาบอดต้องให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแนะนำ  แต่ต้องแสดงเปิดเผย และมีการบันทึกในสมุดบันทึกเหตุการณ์ไว้  

โดย พนง.กกต. จังหวัด2015-06-23 15:07:242130

แสดงความคิดเห็น

well, this is out capcha image