ข่าวสารและกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 น. พนักงานการเลือกตั้งของสำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้งได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสาธิตวิธีการทำงานให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากทางสหกรณ์จะนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้เป็นปีแรก