ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 ก.ย. 2557
*มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
โดยคณะ
- เศรษฐศาสตร์
- วิศวะกรรมศาสตร์
- อุตสาหกรรมเกษตร
- เทคนิคการสัตวแพทย์
ได้ขอใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่น 4 ในการเลือก สมาชิกสภาผู้แทนนิสิต