ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกตั้งประธานและกรรมการรุ่น นมธ. รุ่นที่ 5

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 5 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการรุ่น ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ