ข่าวสารและกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ท่านศุภชัย พิชาวรวสี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง (ท่านสมชัย ศรีสุทธิยากร)และคณะผู้บริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมสังเกตการณ์เตรียมความพร้อมตลอดจนกระบวนการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมี ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ต้อนรับ ซึ่งการเลือกตั้งเสร็จสิ้นด้วยดี ให้ผลคะแนนที่รวดเร็ว แม่นยำ ทำให้สามารถประกาดชื่อผู้ที่ได้รับเลือกได้หลังจากปิดการลงคะแนนเพียงไม่กี่นาที