ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้จัดเลือกตั้งสภานักเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-6 และ EIP มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 มีนักเรียนมาใช้สิทธิจำนวน 2,382 คน