ทดลองใช้งานเครื่องลงคะแนน

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

สามารถเลือกได้ 6 คน จากผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 12 คน